Vol 13, No 2 (2021)

Table of Contents

Articles

Refleksi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Mata Kuliah Islam Rahmatan Lilálamin PDF
Syahdara Anisa Makruf 170-185
Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Kekerasan Peserta Didik di Madrasah PDF
Firman Mansir 186-203
Tinjauan Model Pembelajaran oleh Orang Tua Pada Masa Pandemi Covid 19 dalam Perspektif Pendidikan Islam PDF
Erliana Erliana, Risdoyok Risdoyok 204-225
Aktualisasi Manajemen Pendidikan dan Dakwah Bi Al-Hal Melalui Media Voucher Infaq dalam Menunjang Kemakmuran Masjid Nurus Saadah Kota Salatiga PDF
Sri Rokhmiyati 226-284
Islam Negeri Selangor Tahun 2003 Mengenai Pendaftaran Poligami di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat Selangor (Studi Kasus Mahkamah Rendah Syariah Negeri Selangor, Malaysia) PDF
Muhammad Syukri Albani, Hasbullah Dja'far, Muhammad Syazwan Bin Basri 285-307
Pengetahuan dan Pengamalan Thaharah Siswa dalam Menjaga Kebersihan dan Kesehatan Era Pandemi Covid-19 di Madrasah PDF
Nur Ainun Nasution 308-318
Al-Quran dan Budaya Profetik: Mencetak Insan Kamil di Era Milenial PDF
Nur Alfiana, Wahyu Budiantoro 319-330
Pembuatan Media Pembelajaran Agama Islam Pada Masa Pandemi Virus Covid 19 Berbasis Podcash Sosial Media Musik Spotify di Politeknik Negeri Media Kreatif PSDKU Medan PDF
Gunawan Gunawan, Murtopo Murtopo, Akmal Walad Ahkas 331-340
Integrasi Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) dengan Information Communation and Technology (ICT) Pada Masa Pandemi Covid 19 di SMA Gema 45 Surabaya PDF
Fifin Dayanti 341-351
Implementasi Program Literasi Keagamaan dalam Upaya Peningkatan Prestasi Belajar Aqidah Akhlak di MTs Negeri 5 Pasaman Barat pada Masa Covid-19 PDF
Desma Desma 352-368
Peningkatan Kemampuan Membaca dan Menerjemah Bahasa Arab dengan Menggunakan Metode al-Qawa'id wa al-Tarjamah di Pondok Pesantren Darul Amin Pasaman Barat PDF
Nur Patimah 369-380
Nilai-nilai Islam Berkemajuan dalam Buku Ajar Pendidikan Kemuhammadiyahan SMA/SMK/MA PDF
Arifah Cahyo Andini Suparmun, Bambang Sumardjoko, Muthoifin Muthoifin 381-399


Intiqad Jurnal Agama dan Pendidikan Islam is abstracting & indexing in the following databases:

    

Creative Commons License
Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidian Islam is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2598-0033 (Online) || ISSN: 1979-9950 (Print)

 

View My Stats

 Flag Counter

Editorial Address:

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jl. Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 ext. 27 dan 28 Fax. (061) 6625474. e-mail: intiqad@umsu.ac.id